Edit product

Taklobo Baybayin

$0+
$0+
4 ratings

Ang display typeface na Taklobo ay iginuhit ayon sa sukat at mga kurba ng pinakamalaking kabibe sa mundo—ang giant clam, o mas kilala bilang taklobo—na matatagpuang nanganganib sa mga baybáyin ng Pilipinas. 


Isa ang Baybayin sa mga katutubong sistema ng pagsulat sa Pilipinas. 


Maaaring magustuhan: Taklobo (Latin alphabet support)


Licensing (kabuuran)     ☛ Desktop    ☛ Demo


Gawâ sa Pilipinas 🇵🇭
Ilathala gamit ang kawing → gum.co/TakloboBaybayin
Subaybayan ang aking mga likha sa BehanceInstagramɪɴꜰᴏ    ᴀʟʟ ꜰᴏɴᴛs$0+
$0+

Taklobo Baybayin

Ang display typeface na Taklobo ay iginuhit ayon sa sukat at mga kurba ng pinakamalaking kabibe sa mundo—ang giant clam, o mas kilala bilang taklobo—na matatagpuang nanganganib sa mga baybáyin ng Pilipinas. 


Isa ang Baybayin sa mga katutubong sistema ng pagsulat sa Pilipinas. 


Maaaring magustuhan: Taklobo (Latin alphabet support)


Licensing (kabuuran)     ☛ Desktop    ☛ Demo


Gawâ sa Pilipinas 🇵🇭
Ilathala gamit ang kawing → gum.co/TakloboBaybayin
Subaybayan ang aking mga likha sa BehanceInstagramɪɴꜰᴏ    ᴀʟʟ ꜰᴏɴᴛs-Quantity 1+
4 ratings
 • 181 glyphs ● 229 ligatures
 • Writing System
  Baybayin abugida
 • Language Support
  Filipino (Tagalog)
 • 181 glyphs ● 229 ligatures
 • Writing SystemBaybayin abugida
 • Language SupportFilipino (Tagalog)

Ratings

5.0
(4 ratings)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
Powered by
 • Checkout

  Taklobo Baybayin

  Enter your info to complete your purchase of Demo