Edit product

$0+

Kawingan Baybayin

Humugot ng inspirasyon ang Kawingan typeface mula sa mga bihirang gamiting katawagang pangteknolohiya, kabilang dito ang tukayo nito na katumbas ng salitang "hyperlink" sa wikang Filipino. 


Isa ang Baybayin sa mga katutubong sistema ng pagsulat sa Pilipinas.


Maaaring magustuhan: Kawingan (Latin alphabet support)


Licensing (kabuuran)     ☛ Desktop     ☛ Demo


Gawâ sa Pilipinas 🇵🇭
Ilathala gamit ang kawing → gum.co/KawinganBaybayin
Subaybayan ang aking mga likha sa BehanceInstagramɪɴꜰᴏ      ᴀʟʟ ꜰᴏɴᴛsCheckout

Kawingan Baybayin

Enter your info to complete your purchase of Demo

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

Powered by Gumroad